class="home blog front-page"

Investim în viitorul tău! Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera România-Republica Serbia este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) și cofinanțat de statele partenere în program.

Pentru mai multe informații referitoare la Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera România - Republica Serbia, vă invităm să vizitați site-ul www.romania-serbia.net
Uniunea Europeană www.europa.eu * Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice www.mdrap.ro * Guvernul Republicii Serbia www.seio.gov.rs
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.
Pentru eventuale sesizări, contactați: romania-serbia@mdrap.ro