class="archive author author-shoricelu author-2"

Anunt privind incheierea contractului de achizitie echipamente si software necesare activitatii de management a proiectului „6 Reasons to visit Mehedinti-Vidin cross border area”, cod proiect: 15.2.1.006

Anunt privind incheierea contractului de achizitie echipamente si software necesare activitatii de management a proiectului „6 Reasons to visit Mehedinti-Vidin cross border area”, cod proiect: 15.2.1.006

Anunt privind Incheierea contractului de achizitie echipamente si software necesare activitatii de management a proiectului „Plums for junk”, cod proiect: 15.2.1.054

Anunt privind Incheierea contractului de achizitie echipamente si software necesare activitatii de management a proiectului „Plums for junk”, cod proiect: 15.2.1.054

Anunt de atribuire a contractului de servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti – Vidin cross-border Area”, Coduri CPV:79341100-7, 22150000-6, 7981000-8, 18443340-1, 22819000-4, 30192121-5,22459100-3

Anunt_Atribuire_Contract_Servicii_Tipografice_15.2.1.006

Anunt de atribuire a contractului de servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri, catering si transport necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti – Vidin cross-border Area”, Coduri CPV:79952000-2, 55120000-7, 60172000-4

Anunt_Atribuire_Contract_Organizare_Evenimente_15.2.1.006

Proces Verbal de deschidere a ofertelor depuse pentru achizitia de servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Proces_Verbal_deschidere oferte_Servicii_Tipografice_15.2.1.006

Proces-verbal de deschidere a ofertelor depuse pentru achizitia de servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri, catering si transport necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Proces_Verbal_deschidere_oferte_Organizare_Evenimente_15.2.1.006

Raspunsuri la solicitarile de clarificari nr. 3 adresate de operatori economici pentru achizitia de servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri, catering si transport necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Clarificari organizare evenimente_3_15.2.1.006

Raspunsuri la solicitarile de clarificari nr. 3 adresate de operatori economici pentru achizitia de servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Clarificari servicii tipografice_3_15.2.1.006

Raspunsuri la solicitarile de clarificari nr. 2 adresate de operatori economici pentru achizitia de servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri, catering si transport necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Clarificari organizare evenimente_2_15.2.1.006

Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii de traducere-interpretariat necesare implementarii proiectului „6 Reasons to visit Mehedinti- Vidin cross-border area”

Anunt incheiere contract servicii de traducere_15.2.1.006

Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii de traducere-interpretariat necesare implementarii proiectului „Plums for Junk”

Anunt incheiere contract servicii de traducere_15.2.1.054

Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii productie si multiplicare filme de informare, necesare implementarii proiectului „6 Reasons to visit Mehedinti- Vidin cross-border area”

Anunt incheiere contract servicii productie filme_15.2.1.006

Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii elaborare studiu de marketing turistic, necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti – Vidin cross-border Area”

Anunt incheiere contract elaborare studiu marketing turistic_15.2.1.006

Anunt privind incheierea contractului de achizitii servicii elaborare si multiplicare studiu privind statusul ariilor protejate si a zonelor umede existente de-a lungul fluviului Dunarea pe teritoriului judetului Mehedinti, necesare implementarii proiectului „Plums for Junk”

Anunt incheiere contract elaborare studiu_15.2.1.054

Anunt privind incheierea contractului de achizitii servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului „Plums for Junk”

Anunt incheiere contract servicii tipografice_15.2.1.054

Anunt privind incheierea contractului de achizitii servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri, catering si transport, necesare implementarii proiectului „Plums for Junk”, cod proiect 15.2.1.054

Anunt incheiere contract organizare evenimente_15.2.1.054

Raspunsuri la solicitarile de clarificari nr. 2 adresate de operatori economici pentru achizitia de servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Clarificari servicii tipografice_nr. 2_15.2.1.006

Raspunsuri la solicitarile de clarificari adresate de operatori economici pentru achizitia de servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri, catering si transport necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Clarificari organizare evenimente _15.2.1.006

Raspunsuri la solicitarile de clarificari adresate de operatori economici pentru achizitia de servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Clarificari servicii tipografice_15.2.1.006

Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii de publicitate in mass-media, necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Anunt incheiere contract servicii publicitate in mass-media – 15.2.1.006

Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii de realizare si gazduire website, necesare implementarii proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area” cod proiect 15.2.1.006

Anunt incheiere contract servicii realizare si gazduire website-15.2.1.006

Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii de publicitate in mass-media, necesare implementarii proiectului „Plums for Junk” cod proiect 15.2.1.054

Anunt incheiere contract servicii publicitate in mass-media – 15.2.1.054

Anunt privind incheierea contractului de achizitie servicii de realizare si gazduire website, necesare implementarii proiectului „Plums for Junk” cod proiect 15.2.1.054

Anunt incheiere contract servicii realizare si gazduire website-15.2.1.054

Achizitie servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului “6 Reasons to visit Mehedinti – Vidin cross-border Area” – Cod Proiect:15.2.1.006

Anunt Participare_Servicii Tipografice_15.2.1.006 Documentatie Atribuire_Servicii Tipografice_15.2.1.006

Achiziţie servicii organizare evenimente și conferințe, inclusiv cazare, închirieri, catering și transport necesare implementării proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti – Vidin cross-border Area” – Cod Proiect:15.2.1.006

Anunt Participare_Servicii_Organizare Evenimente_15.2.1.006 Documentatie Atribuire_Servicii_Organizare Evenimente_15.2.1.006

Raspunsuri la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pentru achizitia directa de servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului „Plums for junk”, Coduri CPV: 79810000-5,30192121-5, 30233180-6, 22816100-4, 22459100-3.18331000-8,18443340-1, 18934000-5

Raspunsuri la clarificari pentru Achizitia de servicii tipografice_Plums for Junk

Anulare procedura pentru atribuirea contractului de achizitii servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului „6 Reasons to visit Mehedinti –

Anulare Procedura Achizitie Servicii Tipografice_15.2.1.006

Anulare procedura pentru atribuirea contractului de achizitii servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri. catering si transport necesare implementarii proiectului „6 Reasons to visit Mehedinti-Vidin cross-border Area”

Anulare Procedura Achizitie Servicii Organizare Evenimente_15.2.1.006

Răspunsuri la solicitările de clarificări adresate de operatori economici pentru achiziția directă de servicii de realizare website-72413000-8 și servicii de găzduire site – 72415000-2 necesare implementării proiectului ” Plums For Junk”

Raspunsuri la clarificari pentru achizitia directa de servicii de realizare website si servicii de gazduire site- PROETC_1

Răspunsuri la solicitările de clarificări adresate de operatori economici pentru achiziția directă de servicii de realizare și găzduire website, necesare implementării proiectului ”6 Reasons to Visit Mehedinti – Vidin cross-border Area” , Cod CPV: 72413000-8, 72415000-2

Raspunsuri la clarificari pentru achizitia directa de servicii de realizare website si servicii de gazduire site- PROETC

Răspunsuri la solicitările de clarificări adresate de operatori economici pentru achiziția directă de servicii organizare evenimente și conferințe, inclusiv cazare, închirieri, catering și transport necesare implementării proiectului „Plums for Junk”, Coduri CPV: 79952000-2, 55120000-7, 60172000-4

Raspunsuri la clarificari pentru achizitia directa de servicii organizare evenimente si conferinte, inclusiv cazare, inchirieri

Achizitie servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului “6 Reasons to visit Mehedinti – Vidin cross-border Area” –PROETC 15.2.1.006

Documentatie atribuire achizitie materiale promotionale -PROETC 15.2.1.006

Achizitie servicii tipografice, design si realizare materiale promotionale necesare implementarii proiectului “6 Reasons to visit Mehedinti – Vidin cross-border Area” –PROETC 15.2.1.006

Anunt participare achizitie servicii materiale promotionale-PROETC 15.2.1.006

Anunt achizitie directa de servicii de traducere-interpretariat – PROETC 15.2.1.006

Anunt achizitie servicii traducere -interpretaria-PROETC 15.2.1.006

Anunt achizitie directa de servicii de traducere -interpretariat -PROETC 15.2.1.054

Anunt achizitie servicii traducere -interpretare-PROETC 15.2.1.054

Anunt achizitie directa de servicii elaborare studiu de marketing turistic -PROETC 15.2.1.006

Anunt achizitie servicii elaborare studiu marketing turistic-PROETC 15.2.1.006

Anunt achizitie directa de servicii elaborare si multiplicare studiu privind statusul ariilor protejate si a zonelor umede existente de-a lungul fluviului Dunarea pe teritoriul judetului Mehedinti –PROETC 15.2.1.054

Anunt achizitie servicii elaborare studiu status arii protejate -PROETC 15.2.1.054

Anunt achizitie servicii productie si multiplicare filme de informare – PROETC 15.2.1.006

Anunt achizitie servicii productie si multimplicare filme informare – PROETC 15.2.1.006

Anunt achizitie servicii publicitate mass-media – PROETC 15.2.1.054

Anunt achizitie servicii publicitate mass-media – PROETC 15.2.1.054

Anunt achizitie servicii publicitate mass-media -PROETC 15.2.1.006

Anunt achizitie servicii publicitate mass-media -PROETC 15.2.1.006

Anunt achizitie servicii realizare si gazduire website – PROETC 15.2.1.054

Anunt achizitie servicii realizare si gazduire website – PROETC 15.2.1.054

Anunt achizitie servicii realizare si gazduire website -PROETC 15.2.1.006

Anunt achizitie servicii realizare si gazduire website -PROETC 15.2.1.006

Anunt achizitie materiale promotionale -PROETC 15.2.1.054

Anunt achizitie materiale promotionale -PROETC 15.2.1.054

Anunt achizitie organizare evenimente – PROETC 15.2.1.054

Anunt achizitie organizare evenimente – PROETC 15.2.1.054

Anunțuri achiziții

Anunt achizitie servicii publicitate mass-media – PROETC 15.2.1.054 Anunt achizitie servicii publicitate mass-media -PROETC 15.2.1.006 Anunt achizitie servicii realizare si gazduire website – PROETC 15.2.1.054 Anunt achizitie servicii realizare si gazduire website -PROETC 15.2.1.006 Anunt achizitie materiale promotionale -PROETC 15.2.1.054

Documentatie atribuire-PROETC 15.2.1.006

Achiziţie servicii organizare evenimente și conferințe, inclusiv cazare, închirieri, catering și transport necesare implementării proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti – Vidin cross-border Area”, Coduri CPV: 79952000-2, 55120000-7, 60172000-4 Documentatie atribuire-PROETC 15.2.1.006 – format PDF

Anunt participare-PROETC 15.2.1.006

Achiziţie servicii organizare evenimente și conferințe, inclusiv cazare, închirieri, catering și transport necesare implementării proiectului „6 Reasons to Visit Mehedinti – Vidin cross-border Area”, Coduri CPV: 79952000-2, 55120000-7, 60172000-4 Anunt participare-PROETC 15.2.1.006 – fisier PDF

” Plums For Junk ” – Proiect transfrontalier Mehedinți – Vidin

Scurtă descriere: proiectul ” Plums for Junk ”, Cod PROIECT 15.2.1.0054, din cadrul programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria Programme, este finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională și din contribuție națională (România și Bulgaria). Proiectul este implementat de

Etichetat cu: , , , , , , , , , , ,

6 Reasons to visit Mehedinti-Vidin cross-border area

Scurtă descriere: proiectul ”6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area”, Cod PROIECT 15.2.1.006, din cadrul programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria, este finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, și din contribuție națională (România și Bulgaria). Proiectul este implementat

Etichetat cu: , , , , , ,

Promovarea culturii antreprenoriale în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov

Scurtă descriere:  Proiectul „ Promovarea culturii antreprenoriale în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritara 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor și a întreprinderilor”, domeniul major