class="archive category category-proiecte category-3"

” Plums For Junk ” – Proiect transfrontalier Mehedinți – Vidin

Scurtă descriere: proiectul ” Plums for Junk ”, Cod PROIECT 15.2.1.0054, din cadrul programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria Programme, este finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională și din contribuție națională (România și Bulgaria). Proiectul este implementat de

Etichetat cu: , , , , , , , , , , ,

6 Reasons to visit Mehedinti-Vidin cross-border area

Scurtă descriere: proiectul ”6 Reasons to Visit Mehedinti-Vidin cross-border Area”, Cod PROIECT 15.2.1.006, din cadrul programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria, este finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, și din contribuție națională (România și Bulgaria). Proiectul este implementat

Etichetat cu: , , , , , ,

Promovarea culturii antreprenoriale în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov

Scurtă descriere:  Proiectul „ Promovarea culturii antreprenoriale în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritara 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor și a întreprinderilor”, domeniul major

Made in the Iron Gates

Scurtă descriere Proiectul Made in the Iron Gates (Fabricat la Porțile de Fier), din cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) și cofinanțat de statele partenere

Parteneriat pentru dezvoltare rurală

Proiectul: ”Parteneriat pentru dezvoltare rurală” – ID Proiect 86962, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; perioada de implementare: decembrie 2011 – decembrie 2013. Scurtă descriere: proiect implementat  în parteneriat cu Primăria comunei Sviniţa

Promovarea prin marketing turistic a moştenirilor culturale, naturale şi istorice ale comunei Sviniţa

Proiectul: Promovarea prin marketing turistic a moştenirilor culturale, naturale şi istorice ale comunei Sviniţa şi întărirea industriei turismului local, regional şi naţional. Punerea în valoare a obiectivelor unice ale comunei şi creşterea numărului de vizitatori pe termen scurt şi mediu,

Educație pentru viitor

Proiectul ”Educație pentru viitor” finanțat prin Fondul pentru Mediu; perioada de implementare iulie 2011-decembrie 2012. Scurtă descriere: dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini şi comportamente privind utilizarea raţională a

Şcoala De Vară „Să redescoperim viaţa romană de la Drobeta”

Proiectul cu titlul: Școala de vară ”Să redescoperim viaţa romană de la Drobeta”, finanţat prin Administratia Fondului Cultural Național, iunie – septembrie 2009. Scurtă descriere: scopul proiectului a fost acela de familiarizare a copiilor, dar și a publicului larg cu

Aria Naturală Protejată Gruia-Gârla Mare

Proiectul cu titlu: ”Aria Naturală Protejată Gruia-Gârla Mare. Conservarea biodiversităţii în perspectiva dezvoltării durabile”, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, finanţat de Ministerul Mediului şi Pădurilor prin Programul Operaţional Sectorial, SMIS-CSNR 10883; perioada de implementare a proiectului: 2009-2011. Scurtă

Manifest pentru un oraș curat

Proiectul cu titlu: Manifest pentru un oraş curat, finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu; perioada de implementare: 01.09.2009-01.09.2010. Scurtă descriere: proiect de educaţie ecologică şi conştientizare a elevilor si a societăţii în general, privind protecţia mediului şi responsabilitatea socială. Proiectul

Tineri Responsabili

Proiectul: ” Tineri responsabili ”, finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, perioada de implementare: 01.12.2008-31.12.2009. Scurtă descriere: importanţa implicării tinerilor în viaţa politică şi socială prin familiarizarea lor cu noţiunile de bază ale administraţiei publice ca factor major

Dunărea fără Frontiere

Proiectul: „Dunărea fără frontiere” finanţat prin Programul de Vecinătate România-Serbia; perioada de implementare 18.09.2008-17.09.2009. Scurtă descriere: stimularea dezvoltării turismului rural şi promovarea reperelor turistice etno-culturale din regiunea transfrontalieră riverană Dunării din Mehedinţi-Borski, prin consolidarea legăturilor durabile între comunităţile română şi

Itinerarii Danubiene Transfrontaliere

Proiectul: „Itinerarii Danubiene Transfrontaliere”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate România-Serbia 2005; perioada de implementare: 01.12.2007-30.11.2008. Scurtă descriere:proiectul a vizat facilitarea vizibilităţii potenţialului turistic şi, în consecinţă, dezvoltarea turismului transfrontalier din regiunea Mehedinţi – Bor, dezvoltarea legăturilor tradiţionale