class="post-template-default single single-post postid-164 single-format-standard"

Educație pentru viitor

Proiectul ”Educație pentru viitor” finanțat prin Fondul pentru Mediu; perioada de implementare iulie 2011-decembrie 2012.

Scurtă descriere: dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini şi comportamente privind utilizarea raţională a resurselor naturale, devoltarea comportamentelor ocrotirii şi menţinerii mediului natural prin conservarea şi extinderea spaţiilor verzi, educaţia ecologică prin întărirea capacităţii cadrelor didactice de a organiza sesiuni de lucru privind protecţia mediului înconjurător, ca teme de educaţie civică şi promovarea respectului pentru natură.

Proiectul a realizat următoarele activităţi:

  • Ateliere de lucru cu cei 120 de elevi și cei 12 profesori în cadrul cărora au fost redactat materialele informative şi educative pentru: Broșura ”Împreună pentru un mediu curat”, Ghidul ”APA- sursă a vieții” și ”Calendarul evenimentelor ecologice”;
  • Organizarea Zilei Mondiale a Curățeniei prin acțiuni de igienizare şi ecologizare a  spaţiilor verzi ale şcolilor, amplasarea unor panouri cu mesaj educativ privind protecţia mediului și realizarea filmului ”Săptămâna curățeniei”;
  • Organizarea Zilei Mondiale a Apei prin acțiuni de conștientizare și informare a localnicilor și reprezentanților instituțiilor publice locale și județene prin distribuirea de materiale informative cu privire la  calitatea apelor şi conservarea resurselor de apă;
  • Organizarea Zilei Mondiale a Mediului prin vernisarea unei expoziți de pictură ”Colţul verde” cu desenele realizate de elevi, în acuarelă, cu creioane colorate sau creion cu mină și prin distribuirea ”Calendarului evenimentelor ecologice” cu  scopul de a insufla o atitudine civică de protecție a mediului înconjurător și de păstrare a resurselor naturale.